Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Το Τμήμα Αυτοματισμού αποτελεί το νεώτερο τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1987 στα πλαίσια του νόμου 1404/83, όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις τροπολογίες των νόμων 1566/1985, 2188/1994 και 2621/1998 και στόχος του ήταν να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι τότε στην τεχνολογική εκπαίδευση, στους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας των Αυτοματισμών.

Η ιστοσελίδα είναι υπό αναβάθμιση και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνονται τροποποιήσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Λόγω Διόρθωσης στο Σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή συ

Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014 θα γίνονται δεκτέ

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωμένο (12/3) ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του

Οι Ανανεώσεις Εγγραφών/Δηλώσεις Μαθημάτων για ΟΛΟΥΣ τους Σπουδαστές του Τμήματος

Διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα ανανέωσης εγγραφών μέσω της ηλεκτρονικής γραμ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προέρχονται από το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσο

Οι Ανανεώσεις Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014 θα πραγματοποιο

Όσοι από τους σπουδαστές που προέρχονται από το Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγί

Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης: «Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέ

Παρακαλούνται οι υπότροφοι του τμήματος την Πέμπτη 27/22014 να παρευρίσκονται στ

Κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο

Το φύλλο εργου της Άσκησης #3 του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων έχει ανέβει

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος Αυτοματισμού που παρακολουθούν το εργαστηρι

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος Αυτοματισμού που παρακολουθούν το εργαστηρι

Συνημμένα θα βρείτε την τελική λίστα των εγγεγραμμένων στο Εργαστήριο, όπως αυτή έ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος τη

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών

Την Τετάρτη 26η Μαρτίου 09-12 θα πραγματοποιηθεί μάθημα ΣΑΕ ΙΙ (Θ) ***και για τις

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στα εργαστήρια τ

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, εκ των οποίων 7 περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και μελετών και

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου PDF που περιλαμβάνει Πίνακα Αντιστοίχισης των μαθημάτων του Τμήματος Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου με αυτά του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου PDF και να εκτυπώσετε τη Δήλωση Μαθημάτων που ισχύει από το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τροποποιημένο (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών, που θα ισχύει από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου PDF και να εκτυπώσετε τις Οδηγίες για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης.

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου PDF και να εκτυπώσετε τις Οδηγίες για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης.

Εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου PDF και να εκτυπώσετε τον Οδηγό για την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Αυτοματισμού.

Ο Οδηγός Επαγγέλματος του Τμήματος Αυτοματισμού στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές τις οποίες θα έχουν αποκτώντας το πτυχίο του Τμήματος Αυτοματισμού και την μετ

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τροποποιημένο (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών, που θα ισχύει από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος (ΠΡΑΞΗ 18/3.10.2013) όσον αφορά Ρυθμίσεις προς Διευκόλυνση των Σπουδαστών σε σχέση με το τροποποιημένο (νέο

Το Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά στα πλαίσια εναρμόνισης με το άρθρο 12 του νόμου 3549/2007 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ι

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τροποποιημένο (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών, που θα ισχύει από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Το ΤΕΙ Πειραιά βρίσκεται στην διεύθυνση Πέτρου Ράλλλη & Θηβών 250

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών Χειμερινό 2011-2012

05/03/2014 - 01:30

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 05/03 και ώρα 09:00, και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 06/03 και ώρα 23:00

04/03/2014 - 20:14

Η φόρμα εγγραφών στο Εργ. Ρομποτικής θα είναι ανοικτή από Τρίτη 4/3/14 έως και Παρασκευή 7/3/14 και ώρα 23:00.

04/03/2014 - 19:44

Η φόρμα εγγραφών στο Εργ. Μηχατρονικής θα είναι ανοικτή από Τρίτη 4/3/14 έως και Παρασκευή 7/3/14 και ώρα 23:00.

04/03/2014 - 16:08

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 05/03 και ώρα 16:30, και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 06/03 και ώρα 23:00

03/03/2014 - 02:20

Η φόρμα εγγραφών στο Εργ. Δίκτυα Υπολογιστών θα είναι ανοικτή από Δευτέρα 3/3 και μέχρι τη Παρασκευή 7/3 και ώρα 23:00

05/03/2013 - 00:11

Οι εγγραφές θα θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 10/03 και ώρα 11:00

01/03/2013 - 15:27

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν Δευτέρα 4/3 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 7/3

Subscribe to Front page feed