Ημερομηνία: 
Τετ, 29/08/2018 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται Αιτήσεις για Βελτίωση Βαθμολογίας Μαθημάτων από την Πέμπτη 30-08-2018 έως και την Τετάρτη 5/9/2018 μεταξύ των ωρών 9.00-12.00.
Η βελτίωση βαθμού αφορά μόνο μαθήματα που εξετάστηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους του προηγούμενου Ιανουαρίου και Ιουνίου.
Αιτήματα για βελτίωση της βαθμολογίας μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση depauto@puas.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία βαθμολογία δεν θα γίνει δεκτή αν δεν έχει προηγηθεί η παραπάνω αίτηση.