Ημερομηνία: 
Τετ, 22/02/2017 - 10:00

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι Ανανεώσεις Εγγραφών και οι Δηλώσεις Μαθημάτων και Εργαστηρίων για τους Σπουδαστές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με τη χρήση του προσωπικού αριθμού (PIN) και αποκλειστικά κατά την χρονική περίοδο από Τετάρτη 22/02/2017 έως και Τετάρτη 01-03-2017.
Παρακαλούμε μετά τη λήψη του email επιβεβαίωσης καταχώρησης της δήλωσης μαθημάτων να ελέγχετε αν τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί είναι σωστά και να προσέρχεστε στη Γραμματεία του Τμήματος σε περίπτωση πιθανής διαφωνίας με την αρχική σας δήλωση.
Καμία αλλαγή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και των διορθωτικών δηλώσεων.

Σχετικά με τις διορθωτικές δηλώσεις θα βγεί ανακοίνωση μετά το πέρας των ανανεώσεων εγγραφών.