Ημερομηνία: 
Δευ, 09/10/2017 - 14:15

Επισυνάπτεται αρχείο με την Εισηγητική Έκθεση Αξιολόγησης Υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 η οποία εγκρίθηκε με την Πράξη 15/5.10.2017 της Συνέλευσης του Τμήματος.
Ενστάσεις επί της Εισηγητικής Έκθεσης γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. έως και την Παρασκευή 13.10.2017 και ώρα 14.00.

Συνημμένα: