Ημερομηνία: 
Τρί, 17/10/2017 - 11:00

Η Διοίκηση του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σας ενημερώνει την Τρίτη 17/10/2017, 13:00 - 15:00, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των φοιτητών της Σ.Τ.ΕΦ. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα ανασταλεί τις παραπάνω ώρες.

Εκ μέρους της Διοίκησης του Ιδρύματος