Ημερομηνία: 
Τετ, 21/09/2016 - 13:15

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αναστολή των σπουδών τους παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από 21/9/2016 έως 30/9/2016 και ώρες 12.00-14.00 για να υποβάλουν σχετική αίτηση. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση. 

Εκ της γραμματείας