Ημερομηνία: 
Πέμ, 10/10/2013 - 11:30

Από 10/10/2013 οι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την έκδοση νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους παλαιότερους σπουδαστές είναι η ανανέωση της εγγραφής τους.

*Πληροφορίες για την Έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μπορείτε να βρείτε στο site του τμήματος στον τομέα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"