Ημερομηνία: 
Πέμ, 03/10/2013 - 15:15

Όσοι Σπουδαστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων επειδή η εφαρμογή βγάζει μήνυμα ότι οφείλουν μαθήματα του Α Εξαμήνου θα δηλώνουν το μάθημα ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι εργαστήριο αποκλειστικά και μόνο για τεχνικούς λόγους και προκειμένου να μπορούν προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης.
Τα μαθήματα αυτά θα αφαιρούνται στη συνέχεια από το προσωπικό της Γραμματείας κατά την τελική οριστικοποίηση και δε χρειάζεται οι σπουδαστές να προσέλθουν σε διορθωτική δήλωση γι' αυτό το λόγο, εκτός και αν έχουν πρόβλημα με υπέρβαση ωρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ δεν μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου σπουδών σας (πλην των μαθημάτων επιλογής που αναφέρονται στο διευκρινιστικό έντυπο) ακόμα και αν η εφαρμογή το επιτρέπει.