Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/10/2012 - 14:15

Σύμφωνα με Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος (Αρ. Πράξης 8/27.9.2012) όσοι σπουδαστές οφείλουν πάνω από πέντε (5) κωδικούς μαθημάτων θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα Ευφυής Έλεγχος (Θεωρία και Εργαστήριο) ανεξάρτητα από το αν είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς το
παλαιό μάθημα Ειδικά Κεφάλαια ΣΑΕ.
Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει μέχρι και το τέλος του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 οπότε θα εφαρμοστεί για όλους τους σπουδαστές και ανεξαρτήτως εξαμήνου, το νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.