Ημερομηνία: 
Δευ, 19/12/2016 - 12:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από Τρίτη 20/12/2016 έως και Πέμπτη 29/12/2016 μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την εγγραφή τους στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)

2) Δήλωση μαθημάτων (δίνεται από τη Γραμματεία)

3) Βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης.

4) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

5) Φωτοαντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.