Ημερομηνία: 
Παρ, 09/02/2018 - 13:00

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής από ένσταση στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από Τρίτη 13/02/2018 έως και Παρασκευή 16/02/2018 μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την εγγραφή τους στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)

2) Δήλωση μαθημάτων (δίνεται από τη Γραμματεία)

3) Φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

4) Φωτοαντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

5) Υπεύθυνη Δήλωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.