Ημερομηνία: 
Πέμ, 12/09/2013 - 15:00

Οι εγγραφές των πρωτοετών σπουδαστών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 16-09-2013 έως και Παρασκευή 27-09-2013 στη Θυρίδα της Γραμματείας στο Ισόγειο του Κτηρίου Ζ και μεταξύ των 10.00 - 13.00.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή

• Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)
• Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. (δίνεται από τη Γραμματεία)
• Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
• Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (Αφορά μόνο όσους πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔ Α & Β / 90% και 10%)
• Απλό φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και δεν προσκομίσει την απαραίτητη Βεβαίωση Διαγραφής.

Συνημμένα: