Ημερομηνία: 
Παρ, 09/12/2016 - 14:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από Τρίτη 13/12/2016 έως και Παρασκευή 16/12/2016 μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον οι επιτυχόντες-δικαιούχοι, πρέπει να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.