Ημερομηνία: 
Τετ, 06/12/2017 - 09:30

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) τις παρακάτω ημέρες :
Τετάρτη 06/12/20167
Παρασκευή 08/12/2017
Δευτέρα 11/12/2017
Τετάρτη 13/12/2017
μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον οι επιτυχόντες-δικαιούχοι, πρέπει να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.