Ημερομηνία: 
Τρί, 15/10/2013 - 11:30

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, ώστε να συμβαδίζει με τα όσα ορίζονται από το Σχέδιο Αθηνά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες που θα εκδίδονται στο εξής από τους φοιτητές του Τμήματός σας θα αναγράφουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Τμήματος.

Επισημαίνουμε ότι οι ακαδημαϊκές ταυτότητες που αναγράφουν τα παλιά στοιχεία του Τμήματος εξακολουθούν να είναι έγκυρες και δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους.

Ωστόσο, εάν κάποιος φοιτητής του Τμήματος επιθυμεί να εκτυπώσει νέα ταυτότητα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, θα πρέπει να σας παραδώσει την παλιά του ακαδημαϊκή ταυτότητα, την οποία θα ακυρώσετε με την αιτιολογία "Επανεκτύπωση λόγω αλλαγών από το σχέδιο Αθηνά". Μετά την ακύρωση η διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή, ενώ η νέα ταυτότητα θα παραλαμβάνεται από το φοιτητή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών τηλεφωνικά στο 210-7724375 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω online αναφοράς.