Ημερομηνία: 
Δευ, 29/08/2016 - 12:45

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. θα δέχεται Αιτήσεις για Βελτίωση Βαθμολογίας Μαθημάτων από την Τρίτη 30/8/2016 έως και την Παρασκευή 9/9/2016 μεταξύ των ωρών 9.00-12.00.
Η βελτίωση βαθμού αφορά μόνο μαθήματα που εξετάστηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους του προηγούμενου Ιανουαρίου και Ιουνίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία βαθμολογία δεν θα γίνει δεκτή αν δεν έχει προηγηθεί η παραπάνω αίτηση.