Ημερομηνία: 
Δευ, 28/08/2017 - 09:45

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. θα δέχεται Αιτήσεις για Βελτίωση Βαθμολογίας Μαθημάτων από την Τρίτη 29/8/2017 έως και την Παρασκευή 8/9/2017 μεταξύ των ωρών 9.00-12.00.
Η βελτίωση βαθμού αφορά μόνο μαθήματα που εξετάστηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους του προηγούμενου Ιανουαρίου και Ιουνίου.
Αιτήματα για βελτίωση της βαθμολογίας μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση depauto@teipir.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία βαθμολογία δεν θα γίνει δεκτή αν δεν έχει προηγηθεί η παραπάνω αίτηση.