Ημερομηνία: 
Παρ, 11/11/2016 - 15:30

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από Δευτέρα 14/11/2016 έως και Τετάρτη 23/11/2016 μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Επιπλέον οι επιτυχόντες-δικαιούχοι, πρέπει να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.