Ημερομηνία: 
Πέμ, 17/05/2018 - 09:30

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής ¨Αδελφών Προπτυχιακών Φοιτητών και κατ΄ εξαίρεση" στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από Δευτέρα 21/05/2018 έως και Παρασκευή 25/05/2018, μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την εγγραφή τους στο Τμήμα, με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)

2) Δήλωση μαθημάτων (δίνεται από τη Γραμματεία)

3) Φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

4) Φωτοαντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

5) Υπεύθυνη Δήλωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.