Ημερομηνία: 
Τρί, 17/04/2018 - 11:45

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος "Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής" , (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από την Τετάρτη 18/04/2018 έως και την Δευτέρα 23/04/2018 μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπλέον οι επιτυχόντες-δικαιούχοι, πρέπει να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.