Ημερομηνία: 
Τρί, 20/09/2016 - 12:45

Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των πινάκων εισαγομένων, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2016, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr οφείλουν να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στις Γραμματείες των Τμημάτων Εισαγωγής, είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. από 22 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 έως 13.00 καθημερινά και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Εκ της Γραμματείας