Ημερομηνία: 
Πέμ, 17/01/2013 - 13:45

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων προκηρύσσει μια θέση Πρακτικής Άσκησης φοιτητή για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.
Η θέση της Πρακτικής Άσκησης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LLP ERASMUS "Οργάνωση Κινητικότητας".

Πληροφορίες
κ. Εύα Κόντου
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 210-5381009