Ημερομηνία: 
Τρί, 22/03/2016 - 13:30

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ανοιχτή θέσης για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερες Πληροφορίες στην γραμματεία του Τμήματος ή στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος.