Ημερομηνία: 
Τρί, 30/05/2017 - 11:30

Αλλαγή ημέρας και ώρας εξέτασης του μαθήματος: ΚΑΙΝ.& ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κατόπιν αιτήματος του εισηγητή.
Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου, υπάρχει διόρθωση ενός εκ παραδρομής λάθους 19/6/2017 είναι Δευτέρα και όχι Τρίτη