Ημερομηνία: 
Τρί, 14/12/2010 - 17:00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές που δικαιούνται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση να απευθυνθούν στο γραφείο μας. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Συνημμένα: