Ημερομηνία: 
Πέμ, 01/02/2018 - 14:00

Καλούνται όσοι εκ των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας του υπό σύσταση ερευνητικού έργου με αντικείμενο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων Μηχανημάτων Έργων» να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 12/2/2018. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται και αναλυτική βαθμολογία.

Ο συντονιστής του υπό σύσταση ερευνητικού έργου
Δημήτριος Πυρομάλης