Μήνυμα προειδοποίησης

Η φόρμα εγγραφών έχει κλείσει

Η φόρμα εγγραφών στο Εργ. Διαδικτυακών θα είναι ανοικτή από Σάββατο 3 Οκτ και μέχρι την Πέμπτη 8/10/15 και ώρα 21:00, στην ιστοσελίδα: http://auto.teipir.gr
Εγγραφές μετά αυτή την προθεσμία θα γίνονται στη βάση διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας επί τόπου στο εργαστήριο τις ώρες διεξαγωγής του εργαστηρίου σην αίθουσα ΖΑ215.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση τον νέο κανονισμό δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης όσοι έχουν προηγούμενη παρακολούθηση ακόμα και εάν κόπηκαν με οποιοδήποτε βαθμό πλην του μηδενός. Επομένως ΔΕΝ χρειάζεται πλέον να εγγραφούν σε καμμία ομάδα. Οδηγίες:
Πρέπει να δηλώνονται: Ονοματεπώνυμο, εξάμηνο, βαθμο εργ. Δικτύων και οι ομάδες κατά σειρά που προτίμησης. Δεν έχει σημασία η σειρά εγγραφής και επομένως είναι ισοδύναμες οι εγγραφές που θα γίνουν μέσα στο αναφερόμενο διάστημα. Εγγραφές μετά αυτή την προθεσμία θα γίνονται στη βάση διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας. Υπάρχουν 3 ομάδες κάθε Δευτέρα και 3 κάθε Πέμπτη και οι ώρες είναι: (1η ομάδα: 15:00-17:00, 2η: 17:00-19, 3η 19:00-21:00)
Η κατάταξη στις ομάδες θα γίνει με βάση τις προτιμήσεις των σπουδαστών και όπου η ζήτηση υπερκαλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις θα λαμβάνονται υπ’ όψιν: μόρια προτίμησης που υπολογίζονται από:
• το βαθμό στο εργαστ. Δικτύων
• μείον την απόσταση από το τυπικό εξάμηνο
Να απαντάτε με προσοχή στα ερωτήματα, διότι μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος ομάδα (π.χ. αν αφήσετε το ΝΑΙ στο ερώτημα "έχετε δικαίωμα απαλλαγής από παρακολούθηση;")
Να μη βάζετε το επώνυμο στη θέση του ονόματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας αποσταλεί ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση που θα δηλώσετε στην φόρμα εγγραφής.