Μήνυμα προειδοποίησης

Η φόρμα εγγραφών έχει κλείσει

Όσοι σπουδαστές έχουν βαθμό μικρότερο του 5 στην τελική εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου και επιθυμούν να επανεξεταστούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην δεύτερη εξέταση του εργαστηρίου