Ημερομηνία: 
Σεπτέμβριος, 2008

K. Lambrou, G. Besseris, C. Alafodimos, «Project quality management in construction», Proceedings 2nd International Scientific Conference (ERA-2), pp 636-648, TEI of Piraeus-University of Paisley, Piraeus 2008.