Τα θέματα αυτής τής κατηγορίας αφορούν τον έλεγχο "κινητήρων" κατασκευασμένων από μνημομορφικά κράματα ή κράματα μνήμης σχήματος (Shape-Memory Alloys, SMA). Πρόκειται για μεταλλικά υλικά τα οποία αλλάζουν γεωμετρία σε μια χαρακτηριστική θερμοκρασία μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, ένα απλό όργανο δράσης αποτελείται από ένα σύρμα SMA το οποίο συστέλεται όταν θερμανθεί και διαστέλεται όταν επιστρέψει σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η θέρμανση τού σύρματος μπορεί να επιτυγχάνεται εξωτερικά (π.χ. με μεταφορά από τη θερμότητα των αερίων μιας φλόγας) ή και εσωτερικά (π.χ. με τη διέλευση ηλ. ρεύματος).

Συννημένο: