Μάιος, 2015 - Δημοσιεύσεις

AI Dounis, P Kofinas, G Papadakis, C Alafodimos, “A direct adaptive neural control for maximum power point tracking of photovoltaic system”, Solar Energy, Volume 115, May 2015, Pages 145–165

Δεκέμβριος, 2013 - Δημοσιεύσεις

AI Dounis, P Kofinas, C Alafodimos, D Tseles, “Adaptive fuzzy gain scheduling PID controller for maximum power point tracking of photovoltaic system”, Renewable Energy, Volume 60, December 2013, Pages 202–214

Σεπτέμβριος, 2013 - Δημοσιεύσεις

S. Stavrinidis , A. Dounis, P. Kofinas, N. Katsikogiannis, “Optimization of PID controllers using GA with GUI for educational aims”, e-RA8 International Conference, Egaleo, Greece, September 2013.

Σεπτέμβριος, 2010 - Δημοσιεύσεις

P. Kofinas, P. Fetfatzis, H. Tzafa, S. Fouskas, M. Foudoulaki, K. Alafodimos,"PV power system for application in robotics", e-RA5 International Conference, Egaleo, Greece, September 2010.

Σεπτέμβριος, 2009 - Δημοσιεύσεις

K. Alafodimos, P. Fetfatzis, P. Kofinas, M Kallousis1, N. Alafodimos,“Hybrid local area network evaluation”, e-RA4, Spetses, Greece, September 2009.

Σεπτέμβριος, 2009 - Δημοσιεύσεις

K. Alafodimos, P. Fetfatzis1, P. Kofinas, M Kallousis, “Parameter analysis and simulation of a grid tied PV inverter’s dynamic behaviour”, e-RA4, Spetses, Greece, September 2009.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

C. Alafodimos, M. Kallousis, «Local network data transmission via the power line grid» Proceedings 3rd International Scientific Conference (ERA-3), Aegina, Greece, September 2008

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

S. Fotis, G Besseris, K. Alafodimos, “Application of Taguchi’s Experimental Design Methodology for Product Optimization in Food Engineering Mixtures”, Proceedings 3rd International Scientific Conference (ERA-3), Aegina, Greece, September 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

K. Lambrou, G. Besseris, C. Alafodimos, «Project quality management in construction», Proceedings 2nd International Scientific Conference (ERA-2), pp 636-648, TEI of Piraeus-University of Paisley, Piraeus 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

H. Voudouroglou, G. Besseris, A. Stergiopoulos, C. Alafodimos, «Service quality in local authorities: A case study in Greece», Proceedings 2nd International Scientific Conference (ERA-2), pp 615-623, Piraeus 2008.

Σελίδες

Δευτέρα, 12 Μάιος, 2014 - 09:57 - Εκδηλώσεις

Το Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. σας προσκαλεί στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Νέο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 - 03:12 - Εκδηλώσεις

It is great pleasure for us to invite you to participate and to present your activity at the International Scientific Conference eRA - 8, in Piraeus, 23 - 25/09/2013 (era.teipir.gr).

Τετάρτη, 17 Οκτώβριος, 2012 - 13:49 - Εκδηλώσεις

Καλωσορίζουμε τους Πρωτοετείς Σπουδαστές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013
την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 στην Αίθουσα ΖΑ 008-009.

Πέμπτη, 10 Μάιος, 2012 - 16:44 - Εκδηλώσεις

Επισυνάπτονται οι εικόνες και αρχεία από τις ομιλίες των καθηγητών

Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2012 - 01:52 - Σεμινάρια

Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων με το MATLAB, την Παρασκευή, 27‐01‐2012, ώρα 14:00