Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

K. Alafodimos, P. Fetfatzis1, P. Kofinas, M Kallousis, X. Kikidakis, “Design Simulation for a 3-Phase grid connected PV Inverter in Simulink”, Proceedings of the e-RA3, Aegina, Greece, September 2008.

Σεπτέμβριος, 2008 - Δημοσιεύσεις

C. Alafodimos, P. Fetfatzis, P. Kofinas, M. Kallousis, X. Kikidakis, «Design simulation for a 3-phase grid connected PV inverter in simulink», Proceedings 3nd International Scientific Conference (ERA-3), Aegina, Greece, September 2008.

Σελίδες