Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές βρίσκονται επιθυμούν να κάνουν χρήση της αναστολής σπουδών να προσέ

Βάσης απόφασης της διοίκησης του ιδρύματος

8/9/2015 Σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο έγιναν ορισμένες αλλαγές στις επιτηρήσεις

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Επισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή της ΣΤΕΦ σύμφωνα με το οποίο λόγω της διενέργειας του Δημοψηφ

Για την εξέταση του εργαστηρίου Δομή και Λειτουργία ΜΥ την

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟ

Το μάθημα Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ) σήμερα 26/3/2015

Το μάθημα ηλεκτρονικά συστήματα (Θ) δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 26/3/2015

Σας ενημερώνουμε πως έχουν εγκριθεί για το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Σελίδες