Όσοι από τους σπουδαστές που προέρχονται από το Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου δικαιούνται το

Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης: «Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών κα

Παρακαλούνται οι υπότροφοι του τμήματος την Πέμπτη 27/22014 να παρευρίσκονται στο χώρο του ιδρύμα

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωμένο πρόγραμμα εξετάσεων, όσον αφορά τις επιτηρήσεις στις 19/2/2

Επισυνάπτεται αρχείο με το Πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Οι υπότροφοι του τμήματος, άσχετα από το αν είναι επιτηρητές ή όχι, πρέπει να παρευρίσκονται

Το μάθημα Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις θα εξεταστεί σε δυο ομάδες, η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει τ

Παρακαλούνται όλοι οι υπότροφοι του τμήματος να παρευρίσκονται στο χώρο του ΤΕΙ κάθε Δευτέρα - Τε

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν ορίζεται από 13 έως 2

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού (Πράξη 22/07.11.2013) επικυρώνεται

Οι Σπουδαστές που προέρχονται από το Τμήμα Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι Πειραιά των ενδιάμεσων εξαμήνων (Β,

Σελίδες