Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19-1-2012, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των σπουδαστών της

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες του συστήματος ¨ΕΥΔΟΞΟΣ¨ για δήλωση και παραλαβή

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες του συστήματος ¨ΕΥΔΟΞΟΣ¨ για δήλωση και παραλαβή

Συνημμένα θα βρείτε τις ηλεκτονικές διευθήνσεις των συνεργατών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010 - 2011

Συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση για τις συμμετοχές στο πρόγραμμα ERASMUS.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδόν Χειμερινό 2011-2012

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2011-2012 του Τμήματος Αυτοματισμού.

Με απόφαση της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι.

Σελίδες