Η αναβληθείσα εξέταση στο μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26/09/2016

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αναστολή των σπουδών τους παρακαλούνται όπως προσ

Η εξέταση του Μαθήματος " ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" αναβάλλεται.

Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των πινάκων εισαγομένων, πο

Την ΤΡΙΤΗ 27/09/2016 και ώρα 14.00-17.00 ΜΜ θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο για την Διπλωματική

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2015-2016.

Την ΠΕΜΠΤΗ 21/04/2016 και ώρα 10.00-13.00 μμ θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο Διπλωματικών Εργασιώ

Σελίδες