Καλούνται οι σπουδαστές από 9ο εξάμηνο και άνω να προσέλθουν στη Γραμματεία, από Δευτέρα28-03-201

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ανοιχτή θέσης για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Μηχ.

Όσοι Σπουδαστές επιθυμούν να κάνουν Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων γι

Όσοι σπουδαστές/στριες επιθυμούν την αναστολή σπουδών τους για το Εαρινό Εξάμηνο 2015-201

Οι Ανανεώσεις Εγγραφών και οι Δηλώσεις Μαθημάτων για τους Σπουδαστές

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του

Με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.,

Σελίδες