Η διδασκαλία του τελευταίου εργαστηρίου των Αρχών Τηλεπικοινωνιών θα επαναληφθεί την Τρίτη 16/1/2

H ύλη για την τελική εξέταση στη C++ όσο αφορά το εργαστήριο είναι η εξής:

H ύλη για την τελική εξέταση στη PYTHON όσο αφορά το εργαστήριο είναι η εξής:

Λόγο της απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις 15/01/2018 αναβάλλεται η προγραμματισμένη εξέτ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα ΣΣΔ Εργαστήριο πως η εξέταση θα πραγματοποι

Η εξέταση του εργαστηρίου Τεχνικής Σχεδίασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/1/18, την Τετάρτη 17

Σελίδες