ΟΙ παρακάτω σπουδαστές θα προσέλθουν τον Σεπτέμβριο για επανεξέταση:

ΑΜ

Έχει αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία η οριστική βαθμολογία θεωρίας και Εργαστηρίου Δομής κα

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ρομποτικής αποτελείτ

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Μηχατρονικής αποτελε

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων.

Όσοι - όσες επιθυμούν να δουν το γραπτό τους να έρθουν τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 9.00-11.30

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία των εξετάσεων Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστώ

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών.

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας Α περιόδου, Ιούνιος 2017, στο μάθημα Αρχές

Σελίδες