Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Διαδικτυακά Πρωτόκολλα" θα γινει τ

Τα αποτελέσματα της θεωρίας του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" επισυνάπτεται.

Στα συνημμενα αρχεία θα βρείτε την βαθμολογια για τη θεωρια και (επικαιροποιημένη) για το εργαστή

Οι βαθμοί όσων έδωσαν εργαστήριο στις 21/6/2018 ακολουθούν:
AM Βαθμος
39207 5

Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου 2018 - Δεύτερη Εξέταση για το εργαστηριακό μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος

Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου 2018 για το θεωρητικό μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος - 1504

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων.

Σελίδες