Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό του Workshop No2.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό του Workshop No2.

Το μάθημα θεωρίας Ψηφιακού Ελέγχου την Παρασκευή 7/4/2017 και μόνο για αυτή την ημέρα θα ξεκινήσε

Οι ασκήσεις του πρώτου κύκλο του εργαστηρίου (Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3-4, Άσκηση 5) πρέπει να

ο μάθημα Διαχείρηση Εργων Αυτοματισμού της Πέμπτης 6/4/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο αδυναμίας

Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της θεωρίας την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.

Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο cad cam στα τμήματα της Τετάρτης, αύριο 5/4/2017 να

Στον ιστοχώρο του μαθήματος έχουν προστεθεί οι διαφάνειες της διάλεξης στο πέμπτο μάθημα, καθώς κ

Το συνημμένο αρχείο (μορφής .pdf) περιέχει συμπληρωματικές συνοπτικές σημειώσεις για το θέμα της

Σελίδες