Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν σε εκκρεμότητα το Εργαστήριο Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (και εί

Βαθμολογίες Εργαστηρίου Βιομηχανικών Ελεγκτών Εαρινού Εξαμήνου 2018

Η επανεξέταση του Εργαστηρίου των Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/6/20

Λόγω αδυναμίας μετακίνησης των φοιτητών με τα λεωφορεία, η προγραμματισμένη για την Τρίτη 19 Ιουν

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ, κατόπιν επι

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών είναι όση περιλαμβάνεται στις σελίδες

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών είναι όση περιλαμβάνεται

Η εξεταστέα ύλη Εργαστηρίου του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών είναι αυτή που αντ

Σελίδες