Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης της Α και της Β ευκαιρίας Ιουνίου 2017 στο Εργαστή

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***
- Το βαθμολόγιο θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι: *** 04.07.2017***

Εάν κάποιος πήρε 5 λόγω MKE αλλά επιθυμεί να ξαναδώσει τον Σεπτέμβρη, να στείλει μήνυμα στον καθη

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6/17 ΩΡΑ 10-11 ΖΑ110

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6/17 ΩΡΑ 10-11 ΖΑ110

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος.

Στο συνημμένο έγγραφο περιέχονται οι βαθμολογίες για όσους φοιτητές συμμετείχαν στην επαναληπτική

Σελίδες