Βαθμολογία θεωρίας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018.

Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 για το θεωρητικό μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος - 1504

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου ΣΣΔ θα γίνει την Παρασκευή 21/9/2018 στης 10.00 στο χώρο

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου ΔΠΣθα γίνει την Τρίτη 18/9/2018 στης 11.30 μαζί με την εξέ

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου ΠΡΟ 1 θα γίνει την Τετάρτη 19/9/2018 στης 14.00 μαζί με τ

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου ΠΡΟ 3 θα γίνει την Παρασκευή 21/9/2018 στης 11.30 μαζί με

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου cad cam θα γίνει την Παρασκευή 21/9/2018 στης 10.00 στο χώ

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικών Εφαρμογών θα γίνει την Παρασκευή 21/9/2018 στη

Ανακοινώνονται οι προσωρινές βαθμολογίες τελικής εξέτασης του μαθήματος CAD/CAM, οι οποίες θα είν

Σελίδες