Στο παρακάτω αρχείο δίδονται τα Τμήματα Εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ- Χειμ. 12-13

Στο συννημένο αρχείο θα βρείτε τις ομάδες για το εργαστήριο Ευφυούς Ελέγχου.

Παρακαλούντε οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα να συμβουλευτούν το συνημμένο αρχείο ώστε

Ἡ προγραμματισμένη παράδοση τοῦ θεωρητικοῦ μέρους του μαθήματος «Τεχνολογίες C.N.C.» τοῦ Τμήματος

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012-2013, οἰ παραδόσεις

Σύμφωνα μὲ τὸ προσρμοσμένο ὡρολόγιο πρόγραμμα, κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο 2012-2013, οἰ παραδόσεις

Η έναρξη των εργαστηρίων Προγραμματισμού Η/Υ Ι Α' εξαμ. θα γίνει την Δευτέρα 22 Οκτ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεξαγωγή Εργαστηρίου ΣΑΕΙΙ Τμημ. Ηλεκτρολογίας

Οι Εγγραφές στο Εργαστηριακό Μάθημα Ορολογία-Ξένη Γλώσσα θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Δ110

Συνημμένα θα βρείτε τα υπάρχοντα τμήματα εργαστηρίου ΨΕΣ μαζί δύο καινούρια τμήματα που προέκυψαν

Σελίδες