Η προθεσμία παράδοσης της εργασίας, που έχουν αναλάβει σπουδαστές μεγαλύτερων εξαμήνων στα πλαίσι

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας CNC θα ολοκλη

Οι τελικές εξετάσεις στο εργαστήριο του Μαθήματος Ορολογία-Ξένη Γλώσσα του Τμήματος Μηχανικών Αυτ

Οι τελικές εξετάσεις του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος για τα τμήματα Τρίτης και Τετά

Η εξέταση στο εργαστήριο ΣΣΔ, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/1 και την Τετάρτη 15/1 στις αντίστο

Η εξέταση στο εργαστήριο ΔΠΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/1/2014

Σελίδες