Η θεωρεία του μαθήματος αύριο 25/1/2012 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο της απεργίας στα ΜΜΜ

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν αναλάβει εργασία στο μάθημα του Ελέγχου Παραγωγικών Διεργασιών

Το μάθημα Ασκήσεις Πράξεις στην Ηλεκτροτεχνία Ι αύριο Τρίτη 22/1/2013 θα ξεκινήσει στις 08.30

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 11-14 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό εργαστήριο για όλους τους

Περιλαμβάνεται αρχείο με την εξεταστέα ύλη του Μαθήματος Φυσική Θεωρία.

Το συνημμένο αρχείο παρουσιάζει (ενδεικτικά) θέματα εργασιών για το μάθημα «Τεχνο-Οικονομικές Μελ

Για όσους παρακολουθούν το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανολογίας

Την Παρασκευή, 21/12/2012, το μάθημα ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προσωπικο

Αναρτήθηκαν οι σημειώσεις του μαθήματος Δίκαιο

Προαιρετική εξέταση τη Δευτέρα 17/12/12 και ώρα 11-12 στην Αίθουσα ΑΖ116

Στο αρχείο που ακολουθεί δίδεται ο υπολογισμός του μοντέλου εξέλιξης ιού HIV τόσο στην αρχική μη-

Σελίδες