Οι εργασίες που ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Λόγω συνταξιοδότησης της Κας Πρωτόπαππα, το μάθημα αναλαμβάνει από τώρα ο καθ. Ι.

Ηλεκτρονικές εγγραφές εργαστηρίου τεχνολογία CNC για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουνε στις 4/10/10
Η αίθουσα διδασκαλίας είναι η ΖΑ116

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο των Βιομηχανικών Εγκαταστά

Σελίδες