Θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα την Παρασκευή 29/06/2012 και ώρα 12:00-14:00 στην αιθ.

Θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα την Παρασκευή 29/06/2012 και ώρα 10:00-12:00 στην αιθ.

Προτεινόμενο βιβλίο: Υπολογιστική Νοημοσύνη Τόμος Α: Μεθοδολογίες (Σ. Γ. Τζαφέστα)

Διευκρινίζεται ότι η θεωρία Ψηφιακού Ελέγχου της 11/06/12 δεν θα πραγματοποιηθεί, για τη διευκόλυ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου CAD-CAM τα πρωινά (9:00-13:00) τμήματα της Τρίτ

Στο αρχείο που επισυνάπτεται δίδονται στοιχεία για τις αναπληρώσεις ασκήσεων και τις εξετάσεις γι

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών κατά το εαρινό

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο Βιομηχανικών Ελεγκτών να προσέλθουν για γ

Σελίδες