Οι σπουδαστές από το ΤΕΙ Μεσολογγίου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του Προγραμμα

Οι σπουδαστές από το ΤΕΙ Μεσολογγίου μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω τμήματα το εργαστήριο τ

Βρίσκεται υπό δημιουργία νέο τμήμα του εργαστηρίου Συστήματα Συλλογής Δεδομένων την Τρίτη 17.00-1

Οι σπουδαστές στο επισυναπτόμενο αρχείο εντάσσονται σε τμήματα όπως αναγράφεται.

Οι σπουδαστές στο επισυναπτόμμενο αρχείο να προσέλθουν την Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 17:00 όπω

Σελίδες