Όποιοι σπουδαστές παρακολούθησαν το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών το Εαρινό Εξάμηνο 2013,

Την Δευτέρα 1/7/2013 και ώρα 14:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό - επαναληπτικό μάθημα

Παρακαλούνται όσοι έχουν εργασία στον έλεγχο Παραγωγικών Διαδικασιών να προσέλθουν την Τρίτη 25

Οι σπουδαστές ΑΠΟ 8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ που είχαν βαθμολογηθεί στο εργαστήριο Φυσικής με 4 καλούνται

Σελίδες