Το θεωρητικό μάθημα αρχίζει Δευτέρα 15/10/12 αίθουσα ΖΑ115-116 ώρα 12.00

Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται μέσα από τον ιστοχώρο του τμήματος θα βρίσκονται διαθέσιμες στη

TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ (Εργαστήριο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα την Παρασκευή 29/06/2012 και ώρα 10:00-12:00 στην αιθ.

Θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα την Παρασκευή 29/06/2012 και ώρα 12:00-14:00 στην αιθ.

Προτεινόμενο βιβλίο: Υπολογιστική Νοημοσύνη Τόμος Α: Μεθοδολογίες (Σ. Γ. Τζαφέστα)

Διευκρινίζεται ότι η θεωρία Ψηφιακού Ελέγχου της 11/06/12 δεν θα πραγματοποιηθεί, για τη διευκόλυ

Σελίδες