Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου cad cam

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ Ι, κατόπιν επικοινωνίας

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***
- Το βαθμολόγιο θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι: *** 19.06.2017***

** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ, κατόπιν επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 13/06/2017 θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα για το μάθημα

όλες οι φροντ. ασκήσεις που λύθηκαν στο μάθημα
(ΦΡΟΝΤ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ)

Σελίδες