Σας γνωρίζουμε πως το μάθημα Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών (Θ) την Τετάρτη 15/11/2017 δεν θα πρα

Η εμβόλιμη εξέταση στην θεωρία του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ IΙ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

Η εμβόλιμη εξέταση στην θεωρία του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1

Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή θεωρία του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθεν

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μπορούν να συμμετάσχουν σε συνά

Από εδώ και πέρα οι εργασίες των εργαστηρίων Προγραμματισμός 1 (C++) & 3 (PYTHON) θα παραδί

Στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 Δίδονται και Απαλλακτικές Ερευνητικές Εργασίες για όσους σπουδασ

Μπορείτε να κατεβάσετε την 4η άσκηση του εργαστηρίου
Ημερομηνία παράδοσης 5/12/2017

Από εδώ και πέρα οι εργασίες των εργαστηρίων Προγραμματισμός 1 (C++) & 3 (PYTHON) θα παραδί

Σελίδες