Ανακοινώνονται οι προσωρινές βαθμολογίες τελικής εξέτασης του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕ

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ύστερα από συνεννόηση με τον κ.

Την Τρίτη 4/9/2018 και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου "Ευφυή

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Διαδικτυακά Πρωτόκολλα" θα γινει τ

Τα αποτελέσματα της θεωρίας του μαθήματος "διαδικτυακά πρωτόκολλα" επισυνάπτεται.

Σελίδες