Οι Ασκήσεις Πράξης ΣΑΕΙΙ κατά την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν ΚΑΙ για τις ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ (Α

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το μάθημα 'Ψηφιακός Έλεγχος Εργαστήριο' να προσέλθουν γ

Το μάθημα της θεωρίας των Βιομηχανικών Ελεγκτών δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3/4/2017 και θ

Το εργαστήριο Cad Cam την εβδομάδα 3/4-7/4 θα συνεχιστεί με την υλοποίηση της άσκησης 5 η οποία α

Την Πέμπτη 30/3/17 το μάθημα Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών (Θεωρία και Εργαστήριο) θα πρ

Στον ιστοχώρο του μαθήματος έχει προστεθεί η αρχική έκδοση των σημειώσεων του μαθήματος, η οποία

Στον ιστοχώρο του μαθήματος έχουν προστεθεί οι διαφάνειες της διάλεξης στο τέταρτο μάθημα.

Την Πέμπτη 30/3 παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές που έχουν δηλώση το μάθημα να προσέλθουν στης 19

Την Δευτέρα 27/3/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα θεωρίας των Βιομηχανικών Ελεγκτών.

Σελίδες