Την Παρασκευή 13/10/2017 και κάθε Παρασκευή, την ώρα 13.00-14.00, θα γίνονται βοηθητικά μαθήματα

Από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και κάθε Παρασκευή, μετά το μάθημα θεωρίας (που γίνεται τις

Συνημμένα θα βρείτε τις ομάδες και τους εγγεγραμμένους στο Εργαστήριο Αρχών Τηλεπικοινωνιών.

Η έναρξη της θεωρίας θα γίνει **και για τις δύο ομάδες** την Τετάρτη 11 Οκτ.

Υπενθύμιση
Στα εργαστηρια Φυσικής και Ηλεκτροτεχνίας

Την Παρασκευή 06/10/2017 θα ξεκινήσει το μάθημα θεωρίας - εργαστήριο

Η πρώτη συνάντηση - ενημέρωση για το μάθημα των Τηλεματικών Εφαρμογών Θεωρία - εργαστήριο θα γίνε

Η πρώτη συνάντηση - ενημέρωση για τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος

Σελίδες