Αφορά τα μαθήματα 1605 Μηχατρονική, 1602 Ρομποτική, 1506 Τεχνικές Μελέτες, 1708 Τεχνολ. CNC

Το επαναληπτικό μάθημα της Πέμπτης 7 Ιουνίου θα γίνει λόγω συμμετοχής μου σε συνέδριο τη Παρασκευ

Το επαναληπτικό μάθημα της Πέμπτης 7 Ιουνίου θα γίνει λόγω συμμετοχής μου σε συνέδριο τη Παρασκευ

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν βαθμό μικρότερο του 5 στο μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος εργαστήριο να

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού προόδου επί 30% συν τον βαθμό της τελικής ε

Το επαναληπτικό μάθημα της Εισαγωγής στην Βελτιστοποίηση Συστημάτων θα διεξαχθεί στις 5/6/2018 (Τ

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών για το Εαρινό Ε

Οι τελικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 05/06/2018

Σελίδες