Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι βαθμολογίες για τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός

Η επανεξέταση του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/6/20

Η επανεξέταση του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Ισχύος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8/6/2017 ως ε

1) Η εξέταση του εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00-15

Σελίδες