Την Παρασκευή 2/6/2017 και ώρα 15.00 - 17.00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο επαναληπτικό μάθημα στο ε

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών είναι όση περιλαμβάνεται στις σελίδες

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών είναι όση περιλαμβάνεται στο βιβλ

Δεν θα πραγματοποιηθει το μαθημα ΘΕΩΡΙΑ ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ

Δεν θα πραγματοποιηθει το μαθημα ΘΕΩΡΙΑ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

Η προγραμματισμένη εξέταση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικά Ισχύος του τμήματος της Τετάρτης (31/5/201

Οι παρακάτω σπουδαστές θα πρέπει να προσελθουν την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 και ώρα 13,00-15,00 (μια μ

Οι σπουδαστές που έχουν σε εκκρεμότητα το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών από παλαιότερα εξά

Σελίδες