Την Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου "Ευφ

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ (για όλα τα τμήματα) θα πραγματοποι

Οι φοιτητές μπορούν να δούν το γραπτό τους στις 8-2-2018 (14:00-15:00) στο γραφείο μου ΖΑ204.

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος για όσους έχουν

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΖΑ107 θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση τ

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΖΑ210 θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση τ

Οι φοιτητές θα μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τετάρτη 7-2-2018 (11πμ)

Α. Ντούνης

Σελίδες