Συμβουλευτείται το συνημμένο αρχείο για να επαληθεύσετε το τμήμα που έχετε γραφτεί στο Εργαστήριο

Η άσκηση αφορά δύο εργαστηριακά μαθήματα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και της 30/3/201

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα ΣΑΕ ΙΙ (Θ) της Τρίτης 21/03/17 θα είναι **κοινό και για τις δύο ομάδε

Συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο για να δείτε σε ποιό τμήμα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ιςσχύο

Το μάθημα της Ιστορίας Αυτομάτων σήμερα 15/3 και ώρα 15:00-17:00 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθέ

Παρακάτω δίνονται τα Εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος των Βιομηχανικών Ελεγκτών για το Εαρινό Ε

Στην ενότητα του εργαστηρίου στο παρών site έχει ανέβει η άσκηση 2 που πρέπει να υλοποιηθεί αυτή

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 9/3/2017
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΖΑ107

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργασστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών

Σελίδες