Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος θα γίνει την τρίτη 3/10 στη ΖΑ107 (15:00-18:00) και θα υπάρξει εν

Την Τρίτη 02/10/17 και ώρα 15:00 θα υλοποιηθεί ενημέρωση για το μάθημα των Βιομηχανικών Εγκαταστά

Οι διαλέξεις στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ι ξεκινούν τη Δευτέρα (9-10-2017) με την Β ομάδα, 9πμ-

Οι διαλέξεις στο μάθημα του Ευφυούς Ελέγχου ξεκινούν την Πέμπτη (12-10-2017), 9πμ-12 στην αίθουσα

Η πρώτη διάλεξη στη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος θα πραγματοποιηθεί

Την Πέμπτη 5/10 στην αίθουσα ΖΑ115-116 (12.00-14.00)

Την Τρίτη 3/10 στην αίθουσα ΖΑ006-007 (13.000-15.00)

Η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών, για το τρέχον εξάμηνο, θα

Η διδασκαλία του μαθήματος Σήματα και Συστήματα, για το τρέχον εξάμηνο, θα αρχίσει την Τετάρτη 4

Σελίδες