Ενημερώνουμε ότι οι Ασκήσεις Πράξεις του μαθήματος Ηλεκτρονικά Συστήματα θα γίνονται

[1] Όσοι φοιτητές είναι σε λίστα αναμονής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος παρακαλούνται να προ

[1] Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το τμήμα Τετάρτης 19:00-21 πως το εν λόγω τμήμα δ

Παρακάτω δίνονται τα τμήματα του Εργαστηρίου των Βιομηχανικών Ελεγκτών για το Εαρινό Εξάμηνο 2017

Μετα την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και τις συμπληρωματικες εγγραφες που εγιναν σημερα ΔΕΥΤΕΡΑ 6/2

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των σπουδαστών σε εργαστηριακές ομάδες για το μάθημα

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα δείτε τη κατανομή των σπουδαστών στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήμα

Η πρώτη άσκηση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο εργαστήριο cad cam πρέπει να τη παραδ

Θα σας παρακαλούσα όλοι οι σπουδαστές του τρέχοντος αλλά και των μεγαλυτέρων εξαμήνων, να διαβάσ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τμήματα του εργαστηρίου CAD CAM

Σελίδες