Η επανεξέταση του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/6/20

Η επανεξέταση του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Ισχύος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8/6/2017 ως ε

1) Η εξέταση του εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00-15

Η εξεταστέα ύλη θεωρίας του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών είναι όση περιλαμβάνεται στις σελίδες

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών είναι όση περιλαμβάνεται στο βιβλ

Δεν θα πραγματοποιηθει το μαθημα ΘΕΩΡΙΑ ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ

Δεν θα πραγματοποιηθει το μαθημα ΘΕΩΡΙΑ ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

Σελίδες