Οι εργαστηριακές διαλέξεις του Εργαστηρίου Προγραμματισμός 3 (PYTHON) για την Πέμπτη 26/10/17, α

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 2η ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων , την ο

Από σήμερα αλλάζει η ώρα διδασκαλίας θεωρίας του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών τις Παρασκευές κ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟ

Στο εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιούνται εφαρμογές σε γλώσσα προγραμματισμού C++ (τύποι δεδομένω

Οι εργασίες που σας ανατέθηκαν (σε όσους έστειλαν email ) θα παρουσιαστούν και θα παραδοθούν την

Για όσους δικαιούνται να αναλάβουν απαλλακτική εργασία μπορούν να επιλέξουν από

Σελίδες