Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 το Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών θα πραγματοποιη

Καλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Ρομποτικής (Εαρινό Εξάμηνο 2017) να προ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Μηχατρονικής (Εαρινό Εξάμηνο 2017) να π

Συνημμένα θα βρείτε τα ονόματα όσων σπουδαστών από τη λίστα αναμονής τοποθετούνται σε ομάδες.

Οι παραδόσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος θα καλύψουν τη θεματολογία που αναφέρεται στο σ

Οι παραδόσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος θα καλύψουν τη θεματολογία που αναφέρεται στο σ

Το μάθημα της Υπολογιστικής Νοημοσύνης θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 1/3/2017 (11:00-14

Σελίδες