Το Θεωρητικό μάθημα Ψηφιακού Ελέγχου θα αλλάξει ώρα μόνο για αύριο Παρασκευή 18/5/2018 και

ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ A.P.MALVINO 8η ΕΚΔΟΣΗ
KEΦ. 2 ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ
ΚΕΦ. 3 ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΟΔΩΝ

Στον ιστοχώρο του μαθήματος έχουν προστεθεί οι διαφάνειες της διάλεξης στο ένατο μάθημα.

Τα θέματα του διαγωνίσματος προόδου και τα σετ διαφανειών 6 και 7 ακολουθούν.

Την TPITH 15/5/2017 θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή διάλεξη για το εργαστήριο Προγραμματισμού 2

Η τελική εξέταση Εργαστηρίου στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουνίου 20

Η τελική εξέταση Εργαστηρίου στο μάθημα Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών θα γίνει την Παρασκε

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία εξέτασης προόδου Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογι

Στο μέρος Υλικό Θεωρίας του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών, στο site του Τμήματος

Σελίδες