Η προγραμματισμένη εξέταση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικά Ισχύος του τμήματος της Τετάρτης (31/5/201

Οι παρακάτω σπουδαστές θα πρέπει να προσελθουν την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 και ώρα 13,00-15,00 (μια μ

Οι σπουδαστές που έχουν σε εκκρεμότητα το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών από παλαιότερα εξά

Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 29/5

ΚΕΦ. 2 ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ
2.1-2.15

ΚΕΦ. 3 ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΟΔΩΝ
3.1-3.4 και 3.8-3.10

Τα εργαστηριακά μαθήματα της Πέμπτης 25/5/2017 πραγματοποιούνται κανονικά και οι αναπληρώσεις θα

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της 1ης σειράς ασκήσεων στη Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστώ

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος εργαστήριο και παρακολουθούσ

Σελίδες