Το επαναληπτικό μάθημα της Πέμπτης 7 Ιουνίου θα γίνει λόγω συμμετοχής μου σε συνέδριο τη Παρασκευ

Το επαναληπτικό μάθημα της Πέμπτης 7 Ιουνίου θα γίνει λόγω συμμετοχής μου σε συνέδριο τη Παρασκευ

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν βαθμό μικρότερο του 5 στο μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος εργαστήριο να

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού προόδου επί 30% συν τον βαθμό της τελικής ε

Το επαναληπτικό μάθημα της Εισαγωγής στην Βελτιστοποίηση Συστημάτων θα διεξαχθεί στις 5/6/2018 (Τ

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών για το Εαρινό Ε

Οι τελικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 05/06/2018

Η εξέταση του εργαστηρίου δεν θα πραγματοποιήθεί την Πέμπτη 31/05 λόγω προγραμματισμένων απεργιών

Λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ δεν θα γίνει αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/2018 το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 09

Σελίδες