Η πρώτη συνάντηση όλων των τμημάτων του εργαστηρίου CAD CAM θα

Η διδασκαλία θεωρίας του μαθήματος Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών πραγματοποιείται κάθε Δευ

Η διδασκαλία του Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών, για το τρέχον εξάμηνο, θα αρ

Την Παρασκευή 03/03/2017 και ώρα 13.00 στην αίθουσα ΖΑ 115-116 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα

Η έναρξη του θεωρητικού μαθήματος Προγραμματισμός ΗΥ ΙΙ θα γίνει τη Τετάρτη 1/03/2017.

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Καινοτομία και νέες μορφές επιχειρηματικότητας» θα

Σελίδες