το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
τη Τετάρτη 10/5/2017

Η εξέταση Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιουνί

Η εξέταση Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών (μόνο για τους σπουδαστές από το 8ο εξάμηνο και πάνω)

Η πρόοδος του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων για τα τμήματα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθ

Η πρόοδος του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Ισχύος θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 8/5/2017-12/5/2

Το αυριανό μάθημα (27/4/2017) στα ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ - ΘΕΩΡΙΑ
δεν θα πραγματοποιηθεί

Το αυριανό μάθημα (27/4/2017) στα ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ

Η εργαστηριακή άσκηση 6 ( 1η autocad) πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τις 30/4, (να αποστα

Στον ιστοχώρο του μαθήματος έχουν προστεθεί οι διαφάνειες της διάλεξης στο έκτο μάθημα, καθώς και

Την εβδομάδα από 24 έως 28 Απριλίου 2017 θα διεξαχθεί γραπτή πρόοδος στα εργαστήρια του Προγραμμα

Σελίδες