Οι σπουδαστές που έχουν σε εκκρεμότητα το Εργαστήριο των Βιομηχανικών Ελεγκτών από παλαιότερα εξά

Στον ιστοχώρο του μαθήματος έχουν προστεθεί οι διαφάνειες της διάλεξης στο έβδομο μάθημα.

το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
τη Τετάρτη 10/5/2017

Η εξέταση Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιουνί

Η εξέταση Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών (μόνο για τους σπουδαστές από το 8ο εξάμηνο και πάνω)

Η πρόοδος του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων για τα τμήματα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθ

Η πρόοδος του Εργαστηρίου των Ηλεκτρονικών Ισχύος θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 8/5/2017-12/5/2

Το αυριανό μάθημα (27/4/2017) στα ΗΛ. ΙΣΧΥΟΣ - ΘΕΩΡΙΑ
δεν θα πραγματοποιηθεί

Σελίδες