** Δυνατότητα διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου ΣΑΕ Ι, κατόπιν επικοινωνίας

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών, Α ευκαιρία, περ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου ΔΠΣ

Σελίδες