Μπορείτε να κατεβάσετε τη πρώτη ΑΣΚΗΣΗ για το εργαστήριο Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων , τη

Μπορείτε να κατεβάσετε τη πρώτη εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα, την οποία και π

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν τη θεωρία του μαθήματος των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων για το χ

Οι φοιτητές που δεν είχαν ενταχθεί σε τμήμα, εντάσσονται σε τμήματα του εργαστηρίου όπως αναγράφ

Την Τετάρτη 18/10/17 αρχίζει το εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας. Αίθουσα ΖΑ110

Το αυριανό μάθημα (17/10/2017) θεωρίας στα ΔΠΣ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο της συνέλευσης των σπο

Στα πλαίσια του εργαστηρίου ΔΠΣ, θα δοθούν απαλλακτικές εργασίες των 2 ατόμων.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα, θα δοθούν απαλλακτικες εργασίες των 2 ατόμων.

Η θεωρία του προγραμματισμού Ι δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο

Σελίδες