Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ρομποτικής αποτελείτ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων.

Όσοι - όσες επιθυμούν να δουν το γραπτό τους να έρθουν τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 9.00-11.30

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών.

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία των εξετάσεων Εργαστηρίου Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστώ

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης θεωρίας Α περιόδου, Ιούνιος 2017, στο μάθημα Αρχές

Συνημμένα θα βρείτε τη βαθμολογία της εξέτασης της Α και της Β ευκαιρίας Ιουνίου 2017 στο Εργαστή

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***
- Το βαθμολόγιο θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι: *** 04.07.2017***

Εάν κάποιος πήρε 5 λόγω MKE αλλά επιθυμεί να ξαναδώσει τον Σεπτέμβρη, να στείλει μήνυμα στον καθη

Σελίδες