Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη μετάδοση αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων μέσω διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης ενός υψίσυχνου φέροντος σήματος ή με την ψηφιακή μετάδοση χωρίς διαμόρφωση / αποδιαμόρφωση. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση, σχεδίαση, λειτουργία και χρήση ποικιλίας συσκευών και διατάξεων Τηλεπικοινωνιών. Η εφαρμογή των Τηλεπικοινωνιών σε πλήθος τομέων της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού, όπως κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών, τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό κ.λπ., γνωρίζει τεράστια εξάπλωση τα τελευταία χρόνια. Ένας πτυχιούχος Αυτοματισμού πρέπει οπωσδήποτε να έχει καλή γνώση των τεχνικών εφαρμογής των Αρχών Τηλεπικοινωνιών στα διάφορα πεδία.
Από το άλλο μέρος, οι γνώσεις που παρέχονται στο παρόν μάθημα αποτελούν ένα καλό υπόβαθρο για άλλα προχωρημένα μαθήματα του προγράμματος. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, όπου μεταφέρονται στην ψηφιακή τους μορφή τα σχετικά με τη φασματική ανάλυση των σημάτων και τα φίλτρα, και τα Δίκτυα Υπολογιστών, όπου στο φυσικό επίπεδο εφαρμόζονται τεχνικές που μαθαίνει ο σπουδαστής στο παρόν μάθημα.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον πτυχιούχο ικανό να αναγνωρίζει τη δομή, τη σχεδίαση και τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συσκευών και διατάξεων και να τον διευκολύνει στην επισκευή, τροποποίηση και επέκταση αυτών. Επίσης, στόχος είναι να βοηθήσει το σπουδαστή να παρακολουθήσει, χωρίς προβλήματα που απορρέουν από έλλειψη προαπαιτούμενων γνώσεων, άλλα προχωρημένα και εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος.

Βιβλιογραφία: 
  1. K. Sam Shanmugham, Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας (μετάφραση-επιμέλεια Κ. Καρούμπαλου), 1990, John Wiley and Sons, Γ. Α. Πνευματικός
  2. Α. Αλεξόπουλος και Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, 1987, Α. Αλεξόπουλος - Γ. Λαγογιάννης, 960-220-086-3
  3. Κ. Παϊσιόπουλος, Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας, 1987, Ήβος
  4. Γ. Δεμπόνος, Τηλεπικοινωνίες, 1982, Ίδρυμα Ευγενίδου
  5. Η. Dordick, Understanding modern telecommunications, 1986, McGraw Hill, 0-07-017662-0
  6. D. Davies, Telecommunications, 1985, Oxford: Pergamon, 0-08-031096-6
  7. D. Smith, Telecommunications Engineering, 1984, Van Norstand Reinhart, 0-442-30585-0
  8. Simon Haykin, Συστήματα Επικοινωνίας. Μετάφραση Ε. Συκά, Μ. Θεολόγου
  9. Hwei P. Hsu, Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες. Σειρά Schaum. Μετάφραση Ι. Βαρδιάμπαση.

20/09/2018 - 23:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας στις Αρχές Τηλεπικοινωνιών, περιόδου Σεπτεμβρίου 2018.

05/02/2018 - 22:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας Αρχών Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουάριος 2018.

08/11/2017 - 22:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις τους της εξέτασης του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών της 6ης Νοεμβρίου 2017.

21/09/2017 - 09:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας, στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, της 20ης Σεπτεμβρίου 2017

30/08/2017 - 18:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας, στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, της 28ης Ιουνίου 2017.

07/02/2017 - 16:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας, στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, της 9ης Φεβρουαρίου 2017.

07/12/2016 - 10:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας, περιόδου Νοεμβρίου 2016, στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών.

13/10/2016 - 19:15

Συνημμένα θα βρείτε τα δύο πρώτα Κεφάλαια και το Παράρτημα Η (Χρήσιμες Γνώσεις από τα Μαθηματικά) του βιβλίου για να διαβάζετε μέχρι να γίνει διανομή του μέσω του συστήματος Εύδοξος.

21/09/2016 - 22:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας της 21 Σεπτεμβρίου 2016 στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών.

27/11/2015 - 20:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2015.

26/09/2015 - 18:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουαρίου 2015.

26/09/2015 - 17:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Σεπτεμβρίου 2015.

08/02/2015 - 16:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Θεωρίας στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Ιουνίου 2015.

Σελίδες

13/06/2018 - 11:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών της 8/6/2018 (Α ευκαιρία).

16/02/2018 - 23:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας (Γ ευκαιρία) στο Εργαστήριο Αρχών Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουάριος 2018.

05/02/2018 - 22:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας (Β ευκαιρία) στο Εργαστήριο Αρχών Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουάριος 2018.

21/01/2018 - 21:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Α ευκαιρία) του μαθήματος Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Φεβρουαρίου 2018.

21/09/2017 - 09:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου, στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, της 20ης Σεπτεμβρίου 2017

30/08/2017 - 18:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών (B ευκαιρία) που έγινε στις 28/6/2017.

06/06/2017 - 23:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών (Α ευκαιρία) που έγινε σήμερα, 6/6/2017.

16/02/2017 - 22:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών (Γ ευκαιρία) της 16/2/2017.

07/02/2017 - 16:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου (Β ευκαιρία), στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών, της 6ης Φεβρουαρίου 2017.

22/01/2017 - 22:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου Αρχών Τηλεπικοινωνιών (Α ευκαιρία), της 20 Ιανουαρίου 2017.

07/12/2016 - 11:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Εργαστηρίου, περιόδου Νοεμβρίου 2016, στο μάθημα Αρχές Τηλεπικοινωνιών.

Σελίδες